Sponsor worden? Fantastisch!

A’DAM Toren is begunstiger van de stichting. Zij zorgen voor het salaris van de directeur, dat de stichting reilt en zeilt en dat er een veilige en betrouwbare organisatie staat. Vervolgens werft de stichting sponsoren om het onderwijs van de kinderen te financieren. Als sponsor weet je dat jouw geld één op één naar het onderwijs van de leerlingen van A’DAM Music School gaat.

trompet

één op de vier
In Amsterdam leeft één op de vier kinderen en jongeren onder de armoedegrens. Wanneer je opgroeit in een achterstandssituatie betekent dit vaak: niet mee kunnen doen aan buitenschoolse activiteiten. Hierdoor heb je minder mogelijkheden om je talent te ontwikkelen. Het volgen van muziekles of werken aan je muzikale skills, is helaas niet zomaar vanzelfsprekend. Hierdoor heb je minder plezier, maar ook minder kans om uit te blinken. A’DAM Music School vindt dat alle kinderen en jongeren gelijke kansen verdienen om uit te blinken.

Hoe ondersteun je onze talenten?
Voor € 500 per jaar sponsor je een talent. Elk talent start een traject van 4 tot 6 jaar. Elke euro van jouw donatie gaat naar het onderwijs van het kind. A’DAM is begunstiger van de stichting. Jij, als sponsor, maakt het onderwijs mogelijk. Samen met vrienden of familie één talent sponsoren kan natuurlijk ook! Met dit geld stellen we samen met de leerling een onderwijspakket samen waarmee hij of zij haar talent optimaal mee kan ontwikkelen.

Gevulde rugzak
Wij houden jou als sponsor op de hoogte van de ontwikkeling van het talent dat je steunt en je wordt uitgenodigd voor optredens. We hopen dat jij hem of haar voor 4 jaar blijft steunen, zodat zij of hij met een goed gevulde rugzak door de rest van  haar of zijn muzikale leven kan.

ANBI-status
Stichting A’DAM Music school heeft een ANBI-status (fiscaal nummer: 855039371) en is een culturele instelling. Dit houdt in dat stichting A’DAM Music School door de Belastingdienst is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit brengt fiscale voordelen met zich mee voor de donateurs van A’DAM Music School. Klik hier voor de ANBI-gegevens.

Giften aan de stichting A’DAM Music School kunnen, binnen de daarvoor geldende regels, van de inkomsten- of vennootschapsbelasting worden afgetrokken. Met name voor bedrijven, maar zeker ook voor particulieren, is dit interessant omdat een gift op deze manier veel minder kost.

Kijk voor meer informatie over geven aan ANBI’s op DaarGeefJeOm.nl.