Missie en visie

De missie van A’DAM Music School is om alle Amsterdamse kinderen en jongeren de kans te bieden om uit te blinken. Dit doen wij met muzieklessen en projecten voor Amsterdammers tussen 10 en 23 jaar die geen financiële middelen hebben voor reguliere muziekscholen of professionele talentontwikkelingsprogramma’s.

Het programma van AMS is bedoeld als aanvulling op “reguliere” muziekles op school en muziekscholen. Ons programma is een combinatie van muzikale, artistieke en persoonlijke ontwikkeling. Hierbij werken wij nauw samen met het muzikale netwerk van professionals en artiesten in A’DAM Toren en met culturele, sociale, educatieve partners in de stad.

Onze toekomstdroom is dat álle kinderen en jongeren, met name de kinderen en jongeren in het bezit van de Stadspas, het rijke culturele aanbod van Amsterdam optimaal benutten. In deze visie is het culturele aanbod verrijkt met hun verhalen, vertelvormen en eigen karakter. Zij bereiken hiermee een groot, nieuw publiek dat zich in hun stemmen herkent. 

ANBI

Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Vanaf die datum moet een ANBI een aantal gegevens publiceren op een internetsite. Op deze pagina vind je de vereiste informatie of een directe link naar de pagina waar betreffende gegevens staan.

Naam instelling: Stichting A’DAM Music School
Fiscaal nummer: 855039371
Contact: info@adammusicschool.nl

Doelstelling

De doelstelling van A’DAM Music School is het organiseren en faciliteren van muziekonderwijs voor kinderen en jongeren voor wie de kosten van muziekonderwijs een drempel zijn. Daarnaast beoogt A’DAM Music School de stapeleffecten van armoede te verkleinen door de kinderen via het platform van muziekonderwijs te ondersteunen in problemen op meerdere vlakken. De Stichting tracht haar doel te bereiken door het bijeenbrengen van gelden door middel van:

  • Het werven van vaste sponsoren;
  • alle binnen het kader van haar werkzaamheden aanvaardbare inzamelingstechnieken.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan vindt u hier.

Bestuur

Bestuurssamenstelling 

A’DAM Toren is begunstiger en naamgever van de stichting. De ontwikkelaars van A’DAM Toren zijn Duncan Stutterheim (ID&T), Sander Groet (Air), Hans Brouwer (MassiveMusic) en Eric-Jan de Rooij (Lingotto). De ontwikkelaars zijn ook de leden van het bestuur. Paul Scholte vervult de rol van penningmeester.

Beloningsbeleid

Het bestuur stelt het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere beloningscomponenten vast. De bestuursleden van de instelling mogen geen andere beloning ontvangen dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld. Directie en medewerkers ontvangen een marktconforme vergoeding voor hun werkzaamheden. Stichting A’DAM Music School kent geen bonusregeling, dertiende maand of eindejaarsuitkeringen en stelt geen leaseauto ter beschikking. Het jaarinkomen van de directeur (in loondienst) blijft ruimschoots binnen het maximum van € 158.000 volgens de VFI.

Beloningsregeling

A’DAM Toren CV is begunstiger van de exploitatiekosten van de stichting, de beloning van de directeur wordt hiermee betaald uit de schenking van A’DAM Toren CV. Deze kosten komen dus niet ten laste van de inkomsten uit eigen fondsenwerving. De leden van het bestuur ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning.

De financiële verantwoording over 2017 vindt u terug in de officiële jaarrekening over 2017

De financiële verantwoording over 2016 vindt u terug in de officiële jaarrekening over 2016

De financiële verantwoording over 2015 vindt u terug in de officiële jaarrekening over 2015

Partners

Partners in de stad

Sponsoren

Duncan Stutterheim – sponsor van Idaila
Caro Emerald – sponsor van Jamal
Els van Dongen – sponsor van Naomi
Thomas Engel – sponsor van Abel
Dr. Mark Teufel – sponsor van Darius
Hans Brouwer & friends – sponsor van meerdere leerlingen

Stef van Dongen – sponsor van Jutta
Eric-Jan de Rooij – sponsor van Florinda
Edzo Doeve – sponsor van Beau
CIFRE – sponsor van Izaira
Sander Groet & friends – sponsor van meerdere leerlingen
Lucas Hendricks – sponsor van Kiran

Ook partner worden?

Neem dan contact op voor een afspraak.